Badania w terenie

Laboratorium > Badania w terenie

Agencja Anticorr Gdańsk oferuje testy powłok w terenie, bezpośrednio na elementach i konstrukcjach.  Laboratorium realizuje badania zgodnie z następującymi normami:

  • PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery – Próba odrywania do oceny przyczepności
  • PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery — Badanie metodą siatki nacięć
  • PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery — Oznaczanie grubości powłoki
  • PN-EN ISO 2360:2017-10 Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność — Pomiar grubości powłok — Metoda amplitudowa prądów wirowych.
  • PN-EN ISO 2178:2016-06 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym — Pomiar grubości powłok — Metoda magnetyczna
  • PN-EN ISO 16809:2019-08 Badania nieniszczące — Ultradźwiękowy pomiary grubości.
  • PN-EN ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej – Część 2: Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej – Sposób postępowania z użyciem wzorca
  • PN-EN ISO 8502-6:2020-11 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Badania służące do oceny czystości powierzchni – Część 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń do analizy (Metoda Bresle’a)
  • PN-EN ISO 8502-9:2021-03 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Badania służące do oceny czystości powierzchni – Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie.

Prowadzone przez nas laboratorium to miejsce, w którym wykonujemy niezliczoną ilość różnego rodzaju badań, również tych w terenie. Pozwalają one określić nam niezbędne parametry, które nas w danej chwili interesują. Na czym one polegają? Sprawdź!

Badania w terenie – czym są?

Wśród obecnie dostępnych badań w terenie, które realizujemy są między innymi próby odrywania farb i lakierów do oceny przyczepności, badania metodą siatki nacięć, oznaczanie grubości powłok farb i lakierów, sprawdzanie grubości powłok nieprzewodzących na podłożu niemagnetycznym metodą amplitudową prądów wirowych, sprawdzanie grubości powłok niemagnetycznych na podłożach magnetycznych, ultradźwiękowe pomiary grubości, a także ocena charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych.

Wybór jest naprawdę ogromny, a nasze laboratoryjne zaplecze pozwala nam na przeprowadzanie badań w terenie na naprawdę wysokim poziomie. Dysponujemy wszelkimi niezbędnymi urządzeniami oraz akcesoriami, które umożliwiają nam pozyskiwanie miarodajnych wyników.

Czym się charakteryzują poszczególne rodzaje badań w terenie?

Wśród wymienionych przez nas badań w terenie znalazły się pomiary przyczepności powłoki do podłoża, które są wykonywane metodą siatki nacięć. Jest to metoda niszcząca, która polega na wybraniu pola testowego i wykonaniu nacięć specjalnym nożykiem o długości od 20 do 30 mm. Nacięcia powinny być wykonywane z taką siłą, by bez problemu naciąć powłokę farby aż do podłoża.

Kolejnym wspomnianym badaniem w terenie jest pomiar magnetycznych powierzchni, celem ustalenia grubości powłok. Są to bardzo popularne i rozpowszechnione badania, podczas których mierzone są siły oddziaływań magnetycznych. Są one przeliczane na odległość między magnesem a rdzeniem sondy a podłożem magnetycznym.

Wszystkie wyżej wspomniane pomiary czy badania wykonujemy za pomocą różnego rodzaju aparatów pomiarowych i urządzeń, które umożliwiają uzyskanie bardzo miarodajnych wyników. Zachęcamy do kontaktu celem poznania szczegółów oferowanych przez nas usług.

Kontakt

mgr Aleksandra Droszkowska

specjalista ds. badań i wzorcowań

tel: +48 508 813 786

e-mail: laboratorium@anticorr.pl

inż. Sylwia Frol

specjalista ds. badań i wzorcowań

   +48 786 942 340

e-mail: sylwia.frol@anticorr.pl

Kontakt