Badanie grubości powłok

Laboratorium > Badania w laboratorium > Badanie grubości powłok

Nasza firma oprócz sprzedaży specjalistycznych sprzętów i urządzeń pomiarowych, specjalizuje się także w przeprowadzaniu różnego rodzaju analiz. Jedną z nich jest badanie grubości powłok. Można je wykonać na kilka różnych sposobów. Na czym polega? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź!

Czym jest badanie grubości powłok?

Najczęściej wykonuje się je w celu zbadania grubości powłok ochronnych i nie tylko. W tym celu wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia pomiarowe, które mierzą z bardzo dużą dokładnością różnice właściwości fizykochemicznych warstw, między innymi magnetyzm, elektryczność, zdolność do przewodnictwa cieplnego, a także zdolność do pochłaniania promieniowania. Obecnie stosuje się kilka podstawowych metod nieniszczących pomiaru i zbadania grubości powłok. Jest to między innymi metoda prądów wirowych, magnetyczna, a także ultradźwiękowa.

Warto zaznaczyć, że wyżej wspomniane metody nie wymagają poboru próbki czy wykonywania nacięć. Dzięki temu badana grubość powłoki danego materiału zostaje niemalże nienaruszona. Tego typu analizy i badanie grubości powłok, a także innych warstw wierzchnich jest bardzo istotny i kluczowy na etapie produkcyjnym, bowiem w ten sposób sprawdzana jest kontrola jakości, a także warunki eksploatacyjne. To właśnie warunkuje bezpieczną pracę urządzeń i instalacji.

Metody badania grubości powłok

Większość przeprowadzanych przez nas analiz czy badań grubości powłok przeprowadzana jest w specjalistycznym i przygotowanym do tego laboratorium. Wyżej wspomniane były metody, za pomocą których tego typu analiza jest przeprowadzana.

Jedną z nich jest metoda prądów wirowych. Polega ona na wzbudzaniu zmiennego pola elektromagnetycznego w sprawdzanym materiale i odbieraniu reakcji materiału za pomocą sondy badawczej lub defektoskopu. W ten sposób można bardzo precyzyjnie ocenić stan badanego materiału, a także występujących nieciągłości, między innymi pęknięć czy ubytków korozyjnych.

W przypadku metody magnetycznej stosuje się ją do pomiaru grubości pojedynczych powłok niemagnetycznych i niklowych, które są nałożone na podłoże magnetyczne. Należy jednak pamiętać, że tej metody nie powinno się stosować do pomiarów grubości powłok niklowych w powłokach trójwarstwowych i dwuwarstwowych, zwłaszcza gdy nieznana jest grubość podwarstwy miedzi.

Kontakt

 inż. Aleksandra Kowalska

specjalista ds. badań i wzorcowań

tel: +48 508 813 786

e-mail: laboratorium@anticorr.pl

Kontakt