Testy odpornościowe

Laboratorium > Badania w laboratorium > Testy odpornościowe
Prowadząc nasze specjalistyczne laboratorium jesteśmy w stanie przeprowadzić wiele bardzo dokładnych analiz oraz doświadczeń. Specjalizujemy się przede wszystkim w wykonywaniu różnych testów odpornościowych, które sprawdzają tłoczność, zginanie czy uderzenia. Na czym one polegają?

Tester tłoczności

Nasza działalność nie tylko opiera się na prowadzeniu specjalistycznego laboratorium, ale też sklepu internetowego, w którym dostępne są różnego rodzaju urządzenia i sprzęty. Wśród nich znaleźć można testery tłoczności, które umożliwiają ocenę odporności różnych powłok na tłoczenie. Podczas testu odpornościowego należy wówczas ustawić odpowiedni stopień deformacji, a wynik zostanie zarejestrowany cyfrowo z bardzo dużą dokładnością. Badanie tłoczności wykonuje się głównie w celu zapewnienia bezproblemowej produkcji i wysokiej jakości wyrobów. Najczęściej dotyczy to firm, które działają w branży przemysłowej. Podobnie jak badanie uderzeń i zginania, w przypadku badania i sprawdzania tłoczności należy dobrać odpowiednią metodę, która przyniesie oczekiwane rezultaty. Najczęściej są to metody Erichsena i Engelhardta. Doświadczenia i testy odpornościowe przeprowadza się na różnych gatunkach blach, między innymi stalowej, miedzianej, mosiężnej i z aluminium.

Pozostałe badania i testy odpornościowe

Pod tym pojęciem kryją się pozostałe testy odpornościowe, które wykonujemy, między innymi na uderzenia i zginanie. Podczas tego typu badań próbki ulegają zniszczeniu, jednak ma to swój szczytny cel. Zginanie i uderzanie w próbkę pozwala sprawdzić, w jaki sposób zachowuje się dany materiał w sytuacji obciążenia i nie tylko. Badania te umożliwiają zgromadzenie wielu wartościowych wniosków, ale też pozwalają na obserwację i zachodzące reakcje.

W przypadku zginania, proces ten polega na zbadaniu wytrzymałości materiałów, a dokładniej stanu obciążenia. Zginanie to moment gnący, który pochodzi od pary sił, które działają w płaszczyźnie przekroju wzdłużnego materiału. Do każdego testu odpornościowego i badania odpowiednio się przygotowujemy, a po ich wykonaniu sporządzamy dokładny protokół i dokumentację. W razie pytań służymy pomocą i doradztwem.