Oferta laboratorium Agencji Anticorr Gdańsk

Laboratorium > News > Blog > Oferta laboratorium Agencji Anticorr Gdańsk

Oferta laboratorium Agencji Anticorr Gdańsk

Posted by: laboratorium
Category: Blog

Laboratorium Pomiarowe Agencji Anticorr Gdańsk zostało stworzone z myślą o Klientach, dla których dbałość o jakość wykonywanych usług jest najważniejsza. Świadczone przez nas badania właściwości powłok i materiałów cieszą się popularnością dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych i doświadczeniu naszych specjalistów.

Nasze laboratorium przeprowadza badania właściwości materiałów i powłok w oparciu o wymagania norm polskich i międzynarodowych.

Ocena przygotowania powierzchni

 • Pomiar chropowatości (ISO 8503-2, ISO 8503-4, ISO 4287, DIN 4768)
 • Ocena pozostałości kurzu (PN-EN ISO 8502-3)
 • Oznaczanie soli rozpuszczalnych w wodzie (PN-EN ISO 8502-6, PN-EN ISO 8502-9)

 

Badanie przyczepności powłok

 • pomiary przyczepności metodą siatki nacięć (PN-EN ISO 2409, PN-EN ISO 16276-2)
 • pomiary przyczepności metodą odrywania sworznia ( PN-EN ISO 4624)

 

Badanie twardości powłok i materiałów

 • Twardościomierzem typu Shore (PN-ISO 868) lub Barcol (ASTM D 2583)
 • Metodą tłumienia wahadła (ISO 1522)
 • Metodą ołówkową (PN-EN ISO 15184)

 

Badanie grubości powłok

 • metodą z wykorzystaniem prądów wirowych (PN-EN ISO 2360)
 • metodą magnetyczną (PN-EN ISO 2178)
 • metodą ultradźwiękową (PN-EN 14127)
 • metodą niszczącą nacięcia klinowego (PN-EN ISO 2808, DIN 50986)

 

Badanie szczelności powłok

 • zgodnie z normą PN-EN ISO 29601

 

Testy odpornościowe

 • Badanie odporności na zarysowanie (PN-EN ISO 1518-1)
 • Badanie odporności na zginanie (PN-EN ISO 6860)
 • Badanie odporności na uderzenie (PN-EN ISO 6272-1)
 • Badanie odporności na ścieranie (PN-EN ISO 7784-1, PN-EN ISO 7784-2)
 • Badanie tłoczności (PN-EN ISO 1520)

 

Porównanie różnicy barw

 • pomiar barw oraz ich różnic w przestrzeni CIE Lab (PN-ISO 7784)
 • wzrokowe porównanie barw (PN-EN ISO 3668)

 

Oznaczanie wartości połysku powierzchni pod kątem 20, 60, 85°

 • zgodnie z normą PN-EN ISO 2813

 

Badanie stopnia krycia farby

 • zgodnie z normą PN-EN ISO 2814

 

Badania odporności na działanie warunków klimatycznych w komorach

 • starzeniowych (PN-EN ISO 4892-2, PN-EN ISO 4892-3, PN-EN ISO 16474-1, PN-EN ISO 16474-2, PN-EN 927-6)
 • korozyjnych (PN-EN ISO 9227 (od kwietnia w akredytacji PCA), PN-EN ISO 6270-2, EN 60068-2-11, EN 60068-2-52, JIS H 8502, JIS H 8502 M2, JIS Z 2371, ASTM B117, DIN 50 021-SS)
 • klimatycznych

 

Oznaczanie odporności na ciecze

 • zgodnie z normami PN-EN ISO 2812-1, PN-EN ISO 2812-2

 

Laboratorium Pomiarowe Agencji Anticorr Gdańsk realizuje również zlecenia na wzorcowania i sprawdzenia urządzeń kontrolno-pomiarowych. Należy pamiętać, że pomiar i wyposażenie pomiarowe są ze sobą nierozerwalnie związane. Tak było kiedyś i tak jest dzisiaj. Niezwykle szybki rozwój techniki objął prawie wszystkie dziedziny naszego życia. Nowoczesna gospodarka niesie nowe wyzwania w zakresie pomiarów, a tym samym stawia coraz większe wymagania dla stosowanego wyposażenia pomiarowego, w tym również oprogramowania. W każdej niemal dziedzinie życia podejmujemy ważne decyzje, których podstawą jest rzetelny pomiar. Nasze laboratorium wychodzi naprzeciw tym wszystkim wymaganiom, ważne jednak jest rozumienie różnicy pomiędzy wzorcowaniem a sprawdzeniem przyrządu pomiarowego.

 

Wzorcowanie

Wyposażenie pomiarowe wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem wymaga zachowania deklarowanych parametrów, w tym parametrów metrologicznych. W przypadku, gdzie niezbędne jest zapewnienie wiarygodnych wyników, wyposażenie pomiarowe należy poddać okresowo odpowiedniej kontroli metrologicznej.
Wzorcowanie jest jednym z elementów nadzorowania wyposażenia pomiarowego, które wymaga zapewnienia:

 • określonej dokładności pomiarów i miarodajności wyników pomiarów
 • możliwości odtworzenia każdego pomiaru
 • niezawodności wyposażenia pomiarowego
 • spójności pomiarowej.

Celem wzorcowania wyposażenia pomiarowego jest:

 • zapewnienie spójności pomiarowej
 • ocena spełnienia kryteriów, które przyrząd pomiarowy powinien spełniać i potwierdzenie spełnienia wymagań
 • uwzględnianie w wyniku pomiaru poprawki do wskazań oraz niepewności pomiaru.

Wzorcowanie wyposażenia pomiarowego (wzorców pomiarowych, przyrządów pomiarowych) musi odbywać się u kwalifikowanego dostawcy usług metrologicznych, czyli (najlepiej) w laboratorium akredytowanym. Wzorcowanie wyposażenia pomiarowego przez kompetentne organizacje metrologiczne jest podstawą zachowania spójności pomiarowej. Właściciel przyrządu winien znaleźć odpowiednie co do dokładności pomiarów laboratorium, które zapewni mu właściwe wykonanie usługi wzorcowania.

Sprawdzenie

Sprawdzenie – to stwierdzenie zgodności lub niezgodności przyrządu z wymaganiami. I tu nasuwa się pytanie, jakimi? Otóż na zgodność z normą polską bądź międzynarodową, z danymi producenta, albo z danymi klienta. Umieszcza się wówczas informację, że przyrząd spełnia wymagania określonej normy lub błędy mieszczą się w zakresie określonym w specyfikacji producenta. Sprawdzenie wykonuje się w celu skontrolowania przyrządu i polega na porównaniu wskazań przyrządu pomiarowego z urządzeniem, przyrządem wzorcowym oraz celem ewentualnego wprowadzenia poprawek.
Wynikiem sprawdzenia jest świadectwo sprawdzenia, czyli dokument potwierdzający, że przyrząd spełnia ww. wymagania.

Wszystkie te sformułowania (potwierdzenie metrologiczne, wzorcowanie, sprawdzenie) znajdują zastosowanie w ewentualnym dokonywaniu metrologicznej weryfikacji wyposażenia pomiarowego. Polegają na potwierdzeniu, że wyposażenie pomiarowe zachowuje parametry deklarowane przez producenta lub narzucone przez użytkownika. Żeby uzyskać właściwy efekt czynności metrologicznych należy jednoznacznie określić wymagania, jakie mają być spełnione – jeśli tak nie jest, to uzyskanie zamierzonego celu nie jest możliwe.

Nasza oferta jest przeznaczona dla wszystkich, którzy dbają o jakość posiadanych urządzeń i dokładność wykonywanych odczytów.

 

Wzorcujemy następujące urządzenia kontrolno – pomiarowe (z wystawieniem świadectwa wzorcowania):

 • chropowatościomierze (pomiar na odcinku)
 • elektroniczne mierniki grubości powłok (od kwietnia w akredytacji PCA)
 • ultradźwiękowe mierniki grubości materiału
 • termohigrometry (od kwietnia w akredytacji PCA)
 • połyskomierze
 • folie wzorcowe
 • luksomierze

 

Dokonujemy sprawdzenia (z wystawieniem świadectwa sprawdzenia):

 • konduktometrów i pH-metrów
 • chropowatościomierzy (pomiar w punkcie)
 • twardościomierzy typu Shore / Barcol
 • wahadłowych testerów twardości
 • kolorymetrów i spektrofotometrów
 • kubków wypływowych i wiskozymetrów
 • mierników przyczepności powłok typu pull-off
 • rotacyjnych testerów ścieralności typu Taber
 • wysokonapięciowych testerów szczelności
 • pirometrów, termometrów zanurzeniowych i piecowych rejestratorów temperatury

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów poddaliśmy się procesowi akredytacji. Wraz z początkiem kwietnia będziemy przeprowadzali wzorcowania termohigrometrów i mierników grubości oraz badania w rozpylonej solance NSS w zakresie akredytacji PCA.

Author: laboratorium

Dodaj komentarz